Humanity House, Den Haag.

Tentoonstelling van het Rode Kruis op de Prinsegracht, Den Haag

Vormgeving: Henk Schut

Copyright © All rights reserved.
Using Format